Portfolios > 2006-2008 Black & White pieces

White (curly doll hair) painting
White (curly doll hair) painting
mixed media on canvas
24 x 24"
2009