Portfolios > 2006-2008 Black & White pieces

Black and white (fake fur) painting
Black and white (fake fur) painting
mixed media on canvas
18 x 18"
2009