Portfolios > 2006-2008 Black & White pieces

White pom-poms and drips on black painting (Ode to Pollock)
White pom-poms and drips on black painting (Ode to Pollock)
mixed media on canvas
24 x 24""
2009